Ondanks deze voordelen brengen de recente technologische ontwikkelingen ook specifieke uitdagingen met zich mee (zie bijv. Wingfield, 2017) op ten minste drie terreinen. Ten eerste creëren technologische ontwikkelingen nieuwe vormen van werk. Nieuwe manieren van (samen)werken, andere fysieke werkomgevingen, andere vormen van werkdruk, grootschalig datagebruik en gedigitaliseerde interpersoonlijke relaties vereisen specifieke vaardigheden waar mogelijk niet iedere werknemer of organisatie over beschikt (Schultze, Schultze, West & Krumm, 2017).

 

Ten tweede is er de vraag hoe werknemers zelf met deze ontwikkelingen omgaan, en of er individuele of zelfs culturele verschillen zijn die het succes van technologische implementaties bepalen. Omdat technologische ontwikkelingen ons confronteren met nieuwe praktische en ethische vragen, kunnen zowel individuele verschillen als culturele normen een aanzienlijke impact hebben op acceptatie, implementatie en gebruik van technologische applicaties (zie bijv. Nistor, Lerche, Weinberger, Ceobanu & Heymann, 2014; Oostrom, Van der Linden, Born & Van der Molen, 2013).

 

Ten derde kunnen robots, computers en algoritmes verschillende taken van werknemers overnemen, wat de vraag oproept of ze werknemers ooit volledig zullen (kunnen) vervangen, en of deze nieuwe automatisering kan leiden tot massaal banenverlies (Brynjolfsson & McAfee, 2011; McGaughey, 2018). Hiertegenover staat de mogelijkheid van banencreatie, een andere invulling van werk en het ontstaan van nieuwe beroepen. Bovendien blijft zelfs in sterk geautomatiseerde werkomgevingen menselijke input nodig om digitale technologieën te ontwikkelen en in goede banen te leiden (Brynjolfsson & McAfee, 2014; Ryan & Derous, 2019). Net als mensen blijken computers en algoritmes vatbaar voor virussen en biases.

 

Het themanummer ‘De toekomst van werk’ richt zich op deze veelzijdige impact van technologische ontwikkelingen (zoals automatisering, digitalisering en robotisering) op de aard, organisatie en beleving van werk. Enkele mogelijke vraagstellingen die in het nummer aan de orde kunnen komen, zijn:

 

 • Welke effecten hebben technologische ontwikkelingen op de aard en beschikbaarheid van werk?
 • Wat is de impact van technologie op de organisatie van werk (o.a. management) en HR-processen in het bijzonder, zoals rekrutering, selectie, beoordeling, opleiding en beloning?
 • Leiden technologische ontwikkelingen tot nieuwe vormen van samenwerking?
 • Welke effecten hebben deze ontwikkelingen op de werk-privébalans van werknemers, en waar hangen deze effecten van af?
 • Wat zijn de verwachtingen en ervaringen van werknemers betreffende deze technologische ontwikkelingen?
 • Vergen deze technologische ontwikkelingen op de werkvloer specifieke vaardigheden of competenties van managers en werknemers (de ‘competenties van de toekomst’), en welke plek kunnen deze krijgen in de opleiding van nieuwe medewerkers?

 

Deze lijst is indicatief en niet uitputtend; ook andere vragen die gerelateerd zijn aan het thema kunnen aan bod komen. Bijdragen kunnen aandacht besteden aan verschillende perspectieven (van werkgevers, werknemers, vakbonden, onderwijs, enz.) en zich richten op verschillende niveaus (individuen, teams, organisaties). Het themanummer staat open voor zowel empirische artikelen als meer theoretische of beschouwende artikelen. Daarnaast verwelkomen we ook proefschriftpapers.

 

Voorstellen voor bijdragen kunnen per e-mail worden gericht aan Eva Derous (eva.derous@ugent.be). Het voorstel (maximaal 750 woorden) dient minimaal te bevatten: titel, auteur(s), samenvatting en beoogde nieuwswaarde van het artikel. Voorstellen worden beoordeeld door de redactie van het themanummer. Na goedkeuring worden de auteurs uitgenodigd om een volledig artikel te schrijven. Bijdragen bevatten maximaal 8000 woorden en zullen de normale, externe beoordelingsprocedure van G&O ondergaan. De artikelen dienen te worden geschreven volgens de aanwijzingen voor auteurs, zoals die in elk G&O-nummer en op de website van G&O (onder het kopje ‘Auteurs’) te vinden zijn (zie www.gedragenorganisatie.nl).

 

Het volgende schema van deadlines wordt aangehouden (wijzigingen voorbehouden aan de gastredactie):

 • 1 oktober 2019: voorstel voor bijdrage dient bij de gastredactie te zijn;
 • 15 januari 2019: eerste versie van volledig artikel dient bij de gastredactie te zijn;
 • 1 maart 2020: eerste review naar auteur(s);
 • 1 juni 2020: herziene tekst gereed;
 • 15 juli 2020: definitieve tekst gereed.

 

Eva Derous & Eric Rietzschel

 

 

Literatuur

Adams, D. (1979). The hitchhiker’s guide to the galaxy. New York: Random House.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2011). Race against the machine: How the digital revolution is accelerating innovation, driving productivity, and irreversibly transforming employment and the economy. Lexington, MA: Digital Frontier Press.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in time of brilliant technologies. New York: W.W. Norton.

Cascio, W.F., & Montealegre, R. (2016). How technology is changing work and organizations. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 3,349-375. doi:0.1146/annurev-orgpsych-041015-062352

McGaughey, E. (2018). Will robots automate your job away? Full employment, basic income, and economic democracy. Centre for Business Research, University of Cambridge. Working Paper no 4. doi:10.2139/ssrn.3044448

Nistor, N., Lerche, T., Weinberger, A., Ceobanu, C., & Heymann, O. (2014). Towards the integration of culture into the unified theory of acceptance and use of technology. British Journal of Educational Technology, 45, 36-55. doi:10.1111/j.1467-8535.2012.01383.x

Oostrom, J.K., Van der Linden, D., Born, M.Ph., & Van der Molen, H. (2013). New technology in personnel selection: How recruiter characteristics affect the adoption of new selection technology. Computers in Human Behavior, 29, 2404-2415. doi:10.1016/j.chb.2013.05.025

Ryan, A.M., & Derous, E. (2019). The unrealized potential of technology in selection assessment. Journal of Work and Organizational Psychology, 35, 85-92.doi:10.5093/jwop2019a

Schultze, J., Schultze, M., West, S.G., & Krumm, S. (2017). The knowledge, skills, abilities, and other characteristics required for face-to-face versus computer-mediated communication: Similar or distinct constructs? Journal of Business and Psychology, 32, 283-300. doi:10.1007/s10869-016-9465-6

Wingfield, N. (2017). As Amazon pushes forward with robots, workers find new roles. Gedownload op 10 september 10 2017 van www.nytimes.com/2017/07/10/technology/amazon-robots-workers.html