Ons werk heeft te maken met disruptieve en incrementele technologische innovaties, zoals digitalisering, robotisering, nanotechnologie, Internet-of-Things, Big Data en Blockchain. Maar ook met organisatorische innovaties zoals platformeconomie, werken in netwerken, projectorganisaties, en webbased-organisaties. Wat betekent dit voor team werk en teamleden? IWOT verschaft een podium voor discussie over oorsprong, oorzaken en gevolgen van nieuwe technologie and werk voor teamwerk zelf en het organiseren ervan. Bijdragen die de theoretische, empirische en praktische aspecten van teamwerk belichten vanuit wetenschap en praktijk zijn van harte welkom.  Beste papers komen in aanmerking voor publicatie in  een special issue van Team Performance Management(http://www.emeraldinsight.com/journal/tpm)

 

Key note speakers zijn professor Amy C. Edmondson, Novartis Professor of Leadership and Management, HARVARD BUSINESS SCHOOL (Boston, MA, USA) en professor Steven Dhondt, Hoogleraar sociale innovatie, KU Leuven (België) en TNO.

Meer info op IWOT22 website: https://iwotblog.wordpress.com