‘Workplace innovation’ (WPI) of ‘sociale innovatie’ in Nederland en ‘innovatieve werkorganisatie’ in België maakt een revival door in het Engelstalige werkgebied en in Europa in het bijzonder. Terugblikkend in de tijd dateert WPI al uit de begindagen van het naoorlogse sociotechnische systeemdenken, waarbij het, bij verandering en innovatie,  in essentie gaat om aandacht voor de combinatie van het sociale en technische systeem in organisaties. Door de toenemende en snelle technologische ontwikkelingen (denk o.a. aan digitalisering, robotisering, IoT, Big Data, Blockchain) is er opnieuw aandacht voor het gelijktijdig beschouwen van techniek, organiseren en personele inzet om te komen tot economische groei en gezond en veilig werken tegelijkertijd. In het verlengde van het recente boek over WPI (Oeij, Rus & Pot, 2017) waarin diverse Europese auteurs en hun gezichtspunten zijn opgenomen zal tijdens EURAM2018 een symposium plaatsvinden over recente en toekomstige ontwikkelingen over WPI vanuit wetenschappelijk, praktisch en beleidsmatig perspectief.

 

Symposium organisatoren: Peter Oeij, Diana Rus, Frank Pot, Peter Totterdill, Steven Dhondt & Geert van Hootegem. Zie de EURAM2018 website: http://www.euram-online.org/annual-conference-2018.html.