Met deze call for papers nodigen we auteurs van harte uit een bijdrage aan een themanummer over 'Flexibele arbeidsrelaties' te leveren, waarin zij onderzoek presenteren naar de effecten van één of meer van de verschillende flexibele contractvormen: tijdelijk werk, uitzendwerk, payrolling, zzp-schap en combibanen.